14.10. 2015

Astrologi och förhållanden

Som vi vet, är astrologi ett vetenskapligt ämne som beskriver och förklarar fenomen i universum. Många kulturer har genom historien försökt spå framtiden genom stjärnorna, planeterna etc. Astrologi utforskar relationen mellan Jorden (och livet på den) och planeter eller andra utomjordiska kroppar i solsystemet.

Astrologi och förhållanden

Ett objekt som ofta är i fokus inom astrologi är, till exempel, månen och relaterade naturfenomen (som tidvatten), men även dess påverkan på det mänskliga sinnet och mänskliga relationer. När det kommer till förhållanden, blir det lite mer komplext.

Det finns ett stort antal faktorer som påverkar mänskliga relationer - vare sig det är ett förhållande mellan partners, vänner eller kollegor. Därför är det självklart att enbart astrologi inte kan definiera de helt. Men man kan från planeternas position och andra aspekter formulera antaganden. Tack vare stjärnorna och horoskop kan vi bestämma, till exempel, tendenser inom ett förhållande mellan två människor och deras framtidsutsikter, ifall vi vet deras stjärntecken. Till exempel, vet vi att om Venus stannar i en negativ position, har människor födda i Oxen en tendens att bli aggressiva, så det kan vara svårt att stå ut med de.

En av de största faktorerna som kan påverka våra förhållanden är genetik. Vare sig vi gillar det eller inte, har vi en viss information om oss i våra gener. Den här informatione påverkar inte bara vårt fysiska utseende, men även vårt beteende. Evolutonen är ansvarig för för en speciell modell av moderna förhållanden (även om det var annorlunda förr). Om förhållandet av någon anledning avviker från modellen slutar det med att båda parterna blir olyckliga. I praktiken innebär det här att de inte beter sig som det står skrivet i deras genetiska information. Astrologi och horoskop kan hjälpa. Genom horoskop kan man får instruktioner och råd om hur man ska bete sig i specifika situationer, så att förhållanden fortsätter fungera harmoniskt.

Horoskop hjälper oss även att förstå grunderna för att bestämma, förutse och förstå andra människor genom deras öde som är baserat på planeternas positioner och sedan välja en passande partner. Men först måste man förstå sig själv. Sätt upp egna mål som kommer hålla dig nöjd och fokusera sedan på dessa. Om du inte är lycklig, kan inte människorna i din omgivning vara det heller. För att sammanfatta. Om du vill leva i ett harmoniskt förhållande och kunna utnyttja varje chans som kommer i din väg, måste du veta principerna om vad du vill ändra eller vad du vill uppnå. Här kan astrologi vara hjälpsamt.