Vädur - Jungfrun | Förhållande horoskop

Vid första anblicken kan de bara se misstag hos den andra. Väduren tycker att Jungfrun är reserverad och för mycket omtänksam. Jungfrun tycker att Väduren är för envis och egoistisk. Båda har rätt, men de skulle kunna komplettera varandra perfekt. Väduren kan koppla av Jungfrun och få fram passionen i henne. Jungfrun kan dämpa Vädurens envishet. Dessa stjärntecken fungerar hårt, de kan ha hushåll tillsammans, det är viktigt att kunna underordna sig partnern.

elementen:   Vädur=eld   X   Jungfrun=jord

Denna koppling kan ses som en mycket stabil sådan, förutsatt att båda parterna är intresserade av dess bibehållande. Jordens element kan hantera det eldens vilda element, och tvärtom, kan elden bringa passion och äventyr in i jordens liv, vilket oftast är väldigt lugnt eller även tråkigt. Sådana förhållanden förespråkar kreativitet, så rutiner har ingen chans.

 

Förhållande horoskop